News & Events

शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र शिक्षा पत्रकार समूहको सहकार्यमा यही साउन १२ गते शिक्षा संघीयता र स्थानीय सरका विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यालयको व्यवस्थापनको उत्तरदायित्व, जिम्मेवार अधिकार सम्पन्न समिति हो । तर व्यवहारिक पक्षमा भने शिक्षक नै हाबि छन्। विव्यसलाई आफनो काम, कर्तव्य र अधिकारबारेमा सूचनाहरुको जानकारी कमै छ ।

First phase of SMC (School Management Committee) and PTA (Parents and Teachers Association) training jointly organized by Centre for Educational Policies and Practices and Shramjibi Youth Forum was received by 5 schools of Bagmati Rural Municipality (BRM), Makawanpur District.

 
Find Us on : Find Us on Facebook @ Follow Us on Twitter @ Broadcast via Youtube @